Biuro detektywistyczne DOSSIER  gwarantuje dyskrecję i skutecznośc.
Posiadamy doświadczenie zdobyte w  służbach mundurowych .
wykonujemy:
 
• ustalenie i kontrola miejsca zameldowania / pobytu osoby
• ustalenie rozkładu dnia obserwowanej osoby
• ustalenie kontaktów towarzyskich i zawodowych osoby
• ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn zaginięcia lub uprowadzenia osoby.
• Przeprowadzenie kompleksowego wywiadu środowiskowego o kandydatce na opiekunkę do 
dziecka
• inne   
  Wywiadownia handlowa - ustalenia dot:
 
    *    sprawdzenie wiarygodności w interesach
    *    bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych,           znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji
    *   ujawniania tajemnicy przedsiebiorstwa, firmy
    *   inne
 
Windykacja -ustalenia dot:
 
    *    majątku dłużnika (ruchomości  i nieruchomości)        
    *    wierzytelnościach dłużnika
    *    kontach bankowych dłużnika
    *    kontrahentach współpracujących z dłużnikiem
    *    inne


Ełk, ul. Suwalska 84 lok. 505
woj. warmińsko-mazurskietel. 514-971-902

e-mail: dossier.elk@wp.pl

Made with Namu6